SZKOLENIA I KONFERENCJE

Nasza księgarnia

 

II Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli szkół hotelarskich

od 28 lutego do 1 marca 2009 r. , Łódź, Hotel Grand

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli hotelarstwa, marketingu i obsługi konsumenta, którzy pragną się rozwijać i interesują ich poruszane tematy; którzy nie chcą przeciętnie prowadzić lekcje, lecz wykrzesać z siebie i uczniów tyle ile się da. Podczas szkolenia trenerzy opowiedzą na jakie elementy powinno kłaść się nacisk, a co pominąć lub przekazać w szczątkowej formie.

Gdzie  i kiedy odbędzie się szkolenie?

Zapraszamy do zabytkowego budynku hotelu Orbis Grand usytuowanego przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy Łodzi, ul. Piotrkowskiej.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 28 lutego (sobota) do 1 marca (niedziela).

Za ile?

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 380,00 zł.

Trenerzy

Maria Bazylewicz-Radio, Teresa Nowicka, Jacek Piasta, Sylwia Oparka

Program szkolenia

Szkolenie rozpocznie się w sobotę (28 lutego) o godz. 10.00 a zakończy w niedzielę (1 marca) o 14,00.

Wykłady i ćwiczenia odbywają się równocześnie w każdej z 3 grup. 
W związku z tym - bardzo proszę o zapoznanie się z programem przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w szkoleniu.
Przy składaniu zamówienia w "Uwagach" proszę wpisać nr grupy, którą Państwo wybrali.

Każda z 3 grup będzie liczyła nie więcej niż 50 uczestników.

Uwaga! Program szkolenia może ulec zmianie, gdyż jesteśmy na etapie finalizacji rozmów z producentem oprogramowania dla hoteli i gastronomii.

GRUPA I
28 lutego 2009 (sobota)
9,00-9,50 zakwaterowanie uczestników szkolenia
10,00-11,00 Otwarcie szkolenia.
11,00-11,15 przerwa kawowa
11,15-14,00 Teresa Nowicka
Warsztaty obejmujące omówienie i wykonanie zadania praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja zimowa.

14,00-15,00

lunch
15.00-17,00 Teresa Nowicka
cd. Warsztaty obejmujące omówienie i wykonanie zadania praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja zimowa.
17,00-17,15 przerwa kawowa
17,15-19,45 Jacek Piasta
Mierniki charakteryzujące hotelarstwo i gastronomię (m.in. frekwencja, ADR, RevPar, GOPPAR, średni przychód ze sprzedaży żywności przypadający na konsumenta, RevPASH)
Sylwia Oparka
Ćwiczenia z zakresu omówionych mierników
20,00 kolacja
1 marca 2009 (niedziela)
8,00-9,00 śniadanie
9,00-11,15 Zapoznanie uczestników szkolenia z wybranym recepcyjnym programem komputerowym
11,15-11,30 przerwa kawowa
11,30-14,00 Sylwia Oparka Teresa Nowicka
Warsztaty – studia przypadków z życia codziennego hoteli – propozycje urozmaicenia zajęć lekcyjnych
Hotelarstwo jako dział gospodarki – prezentacja multimedialna
Rynek pracy w hotelarstwie – prezentacja multimedialna
Opracowanie cyklu obsługi pracy służby pięter – ćwiczenia
Scenariusz lekcji - Procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
14,00 lunch
15,00 wyjazd uczestników szkolenia

Grupa II.

GRUPA II
28 lutego 2009 (sobota) 
9,00-9,50 zakwaterowanie uczestników szkolenia
10,00-11,00 Otwarcie szkolenia.
11,00-11,15 przerwa kawowa
11,15 - 14,00 Jacek Piasta
Cykl życia produktu hotelarskiego (wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedaży, dojrzałość i nasycenie rynku, spadek sprzedaży)

14,00-15,00

lunch
15.00-17,00 Jacek Piasta
Mierniki charakteryzujące hotelarstwo i gastronomię (m.in. frekwencja, ADR, RevPar, GOPPAR, średni przychód ze sprzedaży żywności przypadający na konsumenta, RevPASH)
Sylwia Oparka
Ćwiczenia z zakresu omówionych mierników
17,00-17,15  przerwa kawowa
17,15 - 19,45 Zapoznanie uczestników szkolenia z wybranym hotelowym programem komputerowym - program lojalnościowy, zarządzanie polityką sprzedaży, czytanie wskaźników
20,00 kolacja
1 marca 2009 (niedziela) 
8,00-9,00 śniadanie
9,00-11,15 Sylwia Oparka Teresa Nowicka
Warsztaty – studia przypadków z życia codziennego hoteli – propozycje urozmaicenia zajęć lekcyjnych
Hotelarstwo jako dział gospodarki – prezentacja multimedialna
Rynek pracy w hotelarstwie – prezentacja multimedialna
Opracowanie cyklu obsługi pracy służby pięter – ćwiczenia
Scenariusz lekcji - Procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
11,15-11,30 przerwa kawowa
11,30-14,00 Jacek Piasta
Podstawowe typy klientów jako czynnik wpływający na decyzję zakupu - studium przypadku klienta indywidualnego, korporacyjnego i biura podróży
14,00 lunch
15,00 wyjazd uczestników szkolenia

Grupa III.

GRUPA III
28 lutego 2009 (sobota) 
9,00-9,50  zakwaterowanie uczestników szkolenia
10,00-11,00 Otwarcie szkolenia.
11,00-11,15 przerwa kawowa
  III grupa
11,15 - 14,00 Maria Bazylewicz-Radio
Kolejność podawania potraw i napojów. Czynności wykonywane z prawej strony gościa.
ćw. czynności wykonywane z prawej strony gościa

14,00-15,00

lunch
15.00-17,00 Zapoznanie uczestników szkolenia z wybranym hotelowym programem komputerowym - dział obsługa gastronomii
17,00-17,15 przerwa kawowa
17,15 - 19,45 Maria Bazylewicz-Radio
Czynności wykonywane z lewej strony gościa. Zalecenia obowiązujące kelnera w trakcie obsługi gości.
ćw. czynności wykonywane z lewej strony gościa
20,00 kolacja
1 marca 2009 (niedziela) 
8,00-9,00 śniadanie
9,00-11,15 Jacek Piasta
Mierniki charakteryzujące gastronomię i hotelarstwo (m.in. frekwencja, ADR, RevPar, GOPPAR, średni przychód ze sprzedaży żywności przypadający na konsumenta, RevPASH)
Sylwia Oparka
Ćwiczenia z zakresu omówionych mierników
11,15-11,30 przerwa kawowa
11,30-14,00 Maria Bazylewicz-Radio
Serwisy stosowane w gastronomii.
ćw. podawanie potraw metodą talerzową (niemiecką)
ćw. podawanie potraw serwisem francuskim (rodzinnym, pełnym, uproszczonym)
ćw. podawanie potraw serwisem angielskim
14,00 lunch
15,00 wyjazd uczestników szkolenia

Organizator:


hotelarze.pl - redaktor naczelny Jolanta Frydel

 

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem - uczestniczyło w niej 146 osób.


Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu. Mam nadzieję, że wiedza, którą podzieliliśmy się z Państwem, okaże się użyteczna i przyczyni się do wdrażania nowych pomysłów dydaktycznych.

Szczególne podziękowania kieruję do trenerów, których warsztaty złożyły się na bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia.

Jolanta Frydel redaktor naczelny hotelarze.pl

Formularz zgłoszeniowy
Zamawiam udział w szkoleniu od 28 lutego do 1 marca 2009 r. , Łódź, Hotel Grand w cenie 380 zł brutto.
Zapisy na konferencję zostały zakończone.
 

Copyrights © 2008 hotelarze.pl